ul. Bolesława Prusa, 24-100 Puławy

Tag: kampania

Działania PR

Każda firma powinna przeznaczać pewną część funduszy na rozwijanie umiejętności zatrudnionych osób. Zazwyczaj zwraca się największą uwagę na jednostki sprzedażowe, bo to w dużej mierze od nich zależy powiększanie zysku przedsiębiorstwa. Jakiś czas temu jednak właściciele przedsiębiorstw zaczęli spostrzegać możliwości w departamentach marketingu i public relations. To pozytywna zmiana. W mądrze zarządzanej firmie takie działy mogą w ogromnym stopniu przyczynić się do powiększania dochodów.

Identyfikacja wizualna i e-marketing – co warto wiedzieć

W obecnych czasach marketing jest jednym z kluczowych czynników rozstrzygających o rozwoju danej marki bądź firmy. Jest mocno ważne, aby dany produkt czy usługa były zauważone oraz zapamiętane poprzez możliwych konsumentów, a jest to ciężkie do uzyskania bez znajomości sztuki marketingu , a także promocji. Dlatego nie bez powodu pojawia się tyle szkoleń jak również kierunków na studiach koncentrujących się na rozmaitych jego aspektach.