Rola decyzji NSA w rozwiązywaniu konfliktów

Każda działalność gospodarcza związana jest z ryzykiem. Może mieć ono różny charakter. W czasie naszej działalności może się zdarzyć wiele losowych wydarzeń które mogą mieć wpływ na nasz biznes. Częste ryzyko to chociażby zmiany w pogodzie.

zobacz więcej

Autor: innovate360
Źródło: http://www.flickr.com
Mają one duże znaczenie w firmach, których działalność wymusza pracę na zewnątrz. Klasycznym przykładem jest tu gałąź budowlana. Podobne ryzyko musi zostać wkalkulowane w działalność przedsiębiorstwa nie tylko na poziomie planowania przedsiębiorstwa, ale też w codziennej działalności. Umowa o roboty budowlane powinna zawierać takie postanowienia, które będą brały pod uwagę także takie ryzyko, a więc dla przykładu czas zrealizowania robót budowlanych powinien zostać we właściwy sposób obliczony. Dobrze więc jeżeli umowa (zobacz kalkulator poradnik przedsiębiorcy) o roboty budowlane zostanie jak najbardziej szczegółowo skonstruowana. Istotnym jej składnikiem na pewno jest harmonogram prac. Warto aby ów plan przedsięwzięć był klarownie sformułowany tak, by żadna ze stron umowy nie miała wątpliwości co, gdzie i kiedy ma zostać wykonane.

Kobieta

Autor: Theater der Künste
Źródło: http://www.flickr.com

Usługi budowlane z samej swojej natury są usługami drogimi. Dla inwestora taka usługa to najczęściej dość duży wydatek. Bez względu na to czy jest to osoba indywidualna czy podmiot gospodarczy, będzie on się starał – jeśli będzie to możliwe – zaoszczędzić. Wziąwszy pod uwagę fakt, że w naszym państwie niezwykle sporo się w przeciągu ostaniach lat konstruuje (przykładowo drogi i autostrady) odpowiednie sformułowanie rozstrzygnięć umowy jest bardzo istotne. W przypadku urzędów państwowych umowa o roboty budowlane może zostać zawarta wyłącznie w formie przetargu. Niestety, jak pokazuje praktyka, umowy tego rodzaju bywają bardzo zawiłe. Mogą się więc zdarzać spory i potyczki. Zwykle decyzje w kontrowersyjnych kwestiach podejmują sądy.

Może się jednak zdarzyć iż jakiś problem prawny jest na tyle nie jasny, że sąd musi pytać o opinie prawną.

Przeczytaj więcej porad pod linkiem (http://kancelariapodgorska.pl/) – pokażą inny aspekt sprawy. Nie obawiaj się – one odnoszą się do zbliżonej tematyki, zatem także Cię zabsorbują!

W podobnych wypadkach wykorzystuje się orzeczenie NSA. Co prawda ma moc wiążącą jedynie w sprawie jakiej bezpośrednio dotyczy, niemniej jednak może być ono sugestią w orzecznictwie sądów wojewódzkich bądź powiatowych. Orzeczenie NSA ma bowiem za zadanie m.in. wspierać sądy publiczne w ich czynnościach i pełnić rolę informacyjną.