Obowiązki pracodawcy w zakresie przeszkolenia BHP dla pracowników

Kluczowym zobowiązaniem pracodawcy zatrudniającego pracowników jest przeprowadzanie systematycznych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia mogą być organizowane i opracowane przez zatrudniających, ale jeżeli mamy zamiar aby szkolenie BHP w naszej firmie obywało się na najwyższym poziomie, najlepiej jest do takiego projektu zaangażować firmę szkoleniową.

kask

Autor: scx.hu
Źródło: scx.hu
Nadzór BHP (kontrole) na placach budowy czy też w zakładach przemysłowych to istotna sprawa, ponieważ w takich pomieszczeniach bardzo łatwo o przykre zajścia.

Z pozoru mało istotna odzież robocza, może ocalić komuś życie. Pamiętajmy zatem o stosowaniu środków ochrony indywidualnej np. maseczek, stoperów i fartuchów. Nikomu nie trzeba przypominać, jak ważna jest ochrona głowy. Nie stawiajmy się na stanowisku pracy bez mocnych rękawic. Koniecznie należy zadbać o ręce, a to jak grube i solidne powinny być rękawice zależy od charakteru powierzonych działań. Są jednak profesje w których użycie rękawic jest absolutnie zabronione, np.

Jeśli uważasz, że ten tekst jest godny zainteresowania, to kliknij także ten odnośnik – tak samo interesujące materiały znajdziesz w tym serwisie (http://www.dzwigmar.pl/).

w trakcie toczenia lub frezowania. Moment roztargnienia i nieszczęście gotowe. Dlatego, tak ważne jest, aby w owych miejscach całkowicie podporządkować się przepisom z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenia BHP).

Zaintrygowały Cię informacje notariusz śląskie zaprezentowane w tym wpisie? Niezwykle przyjemnie więc będzie nam dzielić się z Tobą kolejnymi notkami. Oczekujemy na opinię!

Zapoznanie się kadry z przepisami BHP oraz zasadami bhp powinno być potwierdzone na piśmie. Stanowi to dowód w chwili ewentualnych wypadków czy dalszej kwestii odszkodowawczej. Więcej na.

Bezpieczna praca to również obowiązek pracowników. Pracodawca powinien kierować pracowników na badania profilaktyczne: wstępne, okresowe oraz kontrolne. Ich zadaniem jest wykluczenie przeciwwskazań do zatrudnienia pracownika w konkretnych warunkach pracy. Badania wstępne organizowane są przed rozpoczęciem pracy, badania okresowe wynikają z terminu badania wyznaczonego przez lekarza medycyny pracy, natomiast badania kontrolne wykonuje się pracownikowi, który przez okres dłuższy niż 30 dni był niezdolny do pracy z racji choroby. Są uprzywilejowaniem dla pracownika, ponieważ regularnie udaje się wykryć nieujawnione schorzenia. Kontakt do firmy, która się tym zajmuje na.

Komentarze |0|

*

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>