Jak mamy szansę wypełnić PIT przez internet?

PIT-38 to formularz proponowany dla podmiotów rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W blankiecie tym rozliczymy dochody z:aktywności ekonomicznej prowadzonej na własne nazwisko, działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki osób fizycznych, w których podatnik jest wspólnikiem, wynajmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub pozostałych umów o analogicznym charakterze. W deklaracji wykazuje się także niezwolnione z opodatkowania profity zagraniczne, które podatnik uzyskał w roku 2014 z tych źródeł przychodów.

obliczymy Twoje podatki

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Płatnicy niemający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (podlegający obniżonemu obowiązkowi podatkowemu). Oprogramowanie PIT online 2014, to oprogramowanie z którym obliczysz i przeprowadzisz własnego PIT a sprawnie i łatwo.

Zaciekawił Cię ten tekst? Wejdź na oryginalny tekst, a poznasz więcej danych na omawiany wątek, które z pewnością Cię zafascynują.

Odliczenie przysługuje rodzicom realizującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi mieszka również rodzicom przejściowym. Z potrącenia nie skorzystają zatem rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej także opiekunowie prawni w sytuacji, kiedy dziecko z nimi nie zamieszkuje. Niezmiernie pożądany program PIT online 2014, który za Ciebie przeprowadzi PIT (przeczytaj także o innych PITach – np.

Jeśli uznasz, że dobrze byłoby przeanalizować inny aspekt omawianej problematyki, kliknij tu i przeczytaj jeszcze więcej szczegółów w ofercie (http://mklogistyka.pl/).

PIT 36 i 28 – ).

PIT-38 przeznaczony jest przede wszystkim dla podatników sprzedających albo mieszczących dokumenty wartościowe – obligacje, udziały, pochodne instrumenty pieniężne, użyczone papiery wartościowe, udziały w kooperatywach. Ten wariant formularza przeznaczony jest także dla płacących podatki inwestujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i giełdach obcych. Do blankietu jest dozwolone dołączyć aneks PIT/ZG, co znaczy, że na PIT-38 można też ujawnić podobne dochody zdobyte poza granicami Polski. Pora wysłania formularza PIT-38 mija 30 kwietnia roku następującego po roku skarbowym. polecane informacje

Prócz tego PIT-38 zaplanowany jest dla płacących podatki, którzy w roku fiskalnym osiągnęli dochody z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość prawną względnie udziałów w spółdzielniach w zamian za wkład niepłatniczy w innej formie niż firma albo jego zorganizowana fragment.

Kategoria: finanse | zarządzanie