Higiena pracy jest bardzo ważną kwestią

Bezpieczeństwo to słowo klucz w wielu profesjach. W niektórych te określenie może zakrawać na żart, bo są zawody wymagające ciągłego narażania swojego życia właśnie na… ryzyko.

Dwóch mężczyzn

Autor: Dennis Hamilton
Źródło: http://www.flickr.com
Jednocześnie, i w tych zawodach (a może przede wszystkim) wykorzystuje się specjalne praktyki, które mają ograniczyć potencjalne ryzyko uszczerbku na zdrowiu. Większość zawodów nie jest klasyfikowana do tych niebezpiecznych, ale pomimo tego bezpieczeństwo jest regulowane przez specjalne prawa. Znamy je pod postacią skrótu BHP.

BHP, czyli Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to określenie zbioru przepisów, a również zasad, jakie dotyczą bezpieczeństwa i higieny w wykonywaniu pracy. Jest to także odrębna dziedzina wiedzy, której głównym punktem badawczym jest kreowanie jak najbardziej odpowiednich warunków pracy. BHP to przede wszystkim zagadnienia z medycyny i ekonomiki pracy, a jednocześnie psychologii i ergonomii pracy. Wyznacza zbiór zasad, które powinny być wykonane, aby praca przebiegała w jak najbardziej bezpiecznych i higienicznych warunkach. Jak podkreślono we wstępie, określenie „bezpieczeństwo” można różnie pojmować (w zależności od zawodu), tak więc może ono definiować zagrożenie pod kontrolą, zagrożenie realne do zaakceptowania na pewnym pułapie lub stanu odpowiedniego z normą określoną dla konkretnej

Trójka pracujących ludzi

Autor: Oregon Department of Forestry
Źródło: http://www.flickr.com

profesji.

W każdym przedsiębiorstwie konieczny jest okresowy nadzór i szkolenia BHP. To konieczne, aby każdy z pracowników miał świadomość czyhającego niebezpieczeństwa, praw, których powinniśmy przestrzegać, a również solidnego działania w krytycznej sytuacji. Szkolenia skupiają się na teorii, ale i praktyce. Jak może wyglądać praktyka? Przykładowo objaśniane jest jak posługiwać się gaśnicą, w sytuacji, gdy dojdzie do pożaru. Szkolenia tego typu (więcej) są realizowane w każdym zakładzie pracy, są tak więc szkolenia BHP w Warszawie, lecz też i w mniejszych miastach.

Każdy z pracowników musi przejść takie szkolenie, to powinność pracodawcy, żeby to zapewnić.

Nie zastanawiaj się: przejdź do serwisu hotel krosno, by uzyskać uzupełniające info na opisywany w wpisie temat. Czekamy na twoją recenzję!

W niektórych przedsiębiorstwach zaniedbuje się takie szkolenia uważając, że nic one nie wnoszą do tematu, że właściwie nic nikomu nie grozi, nie ma się czego obawiać. To błąd! A najbardziej się o tym przekonujemy już po tym, jak się coś niedobrego wydarzy.