Jak można błyskawicznie i łatwo zrobić rozliczenie podatku

Arkusz PIT 36 zaplanowany jest dla podmiotów prowadzących działalność ekonomiczną. Jednakże nie tylko. PIT 36 zobowiązani jesteśmy wypełniać, w przypadku, w których zdobyliśmy jakiś dochód bez pośrednictwa płatnika. Z zeznania PTI-36 wykorzystują osoby, które mają pozarolniczą aktywność gospodarczą, która nie jest obliczana liniowo ani też ryczałtowo, wykorzystują kredyt podatkowy, prowadziły rozrachunek na prawach ogólnych, wydziały specjalnych wytwórczości rolnych, zajmują się najmem, podnajem, ajencję, poddzierżawę bądź zawierając inną umowę o analogicznym zakresie, opodatkowaną na normach ogólnych.

Podatki

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Prócz tego, osiągają przychody za granicą, lub zdobywają zyski z znajdujących się za granicą źródeł, osiągają przychody z innych miejsc, z których płatnik nie ma przymusu płacić podatków, sprzedają posiadłość, która została nabyta względnie zbudowana w latach 2007-2008, oraz kiedy do rozliczenia dołączamy przychody nieletniego dziecka, które nie musi rozliczać się samodzielnie. Blankiet podatkowy PIT 36 za rok 2014 powinien być wysłany najdalej do 30 kwietnia 2015 roku. Zaległość PIT 36, czyli uchybienie temu czasowi, może skutkować karą płatniczą, z tytułu niewywiązania się z obligatoryjnego obowiązku podatkowego (odnośnik do serwisu)

Zeznanie PIT 36 zezwala na rozrachunki wspólnie z partnerem.więcej w serwisie digitalizacja faktur digitalizacja fakturW przypadku, w którym jeden z małżonków powinien rozliczać się na PIT 37, rozrachunki wspólne spełniane jest na PIT 36. Ponadto sporządzając PIT -36, mamy możliwość skorzystać z następujących zniżek: ulgi prorodzinnej, zniżki tytułem darowizn, ulgi na Internet (jeśli w rozliczeniu za rok 2014 wykorzystaliśmy ją po raz pierwszy), ulgi rehabilitacyjnej, ulgi z tytułu kosztów poniesionych na nowe technologie, ulgi abolicyjnej (więcej o pitach). O zniżkach powinno się pamiętać, albowiem wykorzystując je możemy trochę obniżyć nasze wierzytelności wobec urzędu skarbowego. Korzystając z programów pit 2014, trzeba pamiętać, że zabezpieczenie naszych danych jest najwyższym priorytetem.

Nie ociągaj się – naciśnij ten link adwokat lubin i ciesz się zawartymi tam kolejnymi artykułami. Z pewnością rozszerzą one Twoją znajomość rzeczy na powyższy temat.

Dane są przechowywane jedynie na osobistym komputerze.