Powrót z obczyzny a związane z tym kwestie skarbowe

W dzisiejszych czasach bardzo dużo Polaków decyduje się na pracę za granicą. Wszelkie podmioty pracujące za granicami naszej ojczyzny mają obowiązek płacić podatek dochodowy tak samo jak to ma miejsce w naszym kraju. Nie wszyscy jednakowoż Polacy po reemigracji z obczyzny starają się o należący się im zwrot podatku z zagranicy w przypadku zaistniałej nadpłaty. Nierzadko wynika to z przyczyny z niewiedzy. A wedle ustawy o zwrot nadpłaty można się starać również po powrocie do własnego kraju. Na dodatek aż do 4 lat wstecz!

pracownik IT podczas pracy

Autor: Alper Çuğun
Źródło: http://www.flickr.com

Z całą pewnością taką możność mają też rodacy reemigrujący z Zielonych Wysp. Jakim sposobem możemy z owego rozporządzenia korzystać? Starania o zwrot podatku z Irlandii trzeba począć od wystąpienia Revenue o wystawienie poświadczenia P21 – Balancing Statement, to jest rozrachunku skarbowego za zeszły rok podatkowy (sprawdź na stronie . Ubiegając się o zwrot nadpłaconego podatku za w bieżącym okresie rozliczeniowym trzeba wypełnić kwestionariusz podatkowy P pięćdziesiąt jaki da się ściągnąć z serwisu www Revenue.

Zaświadczeniami jakie powinniśmy dodatkowo posiadać są P60 oraz P45 względnie tak zwanymi Statement of Earnings od każdego pracodawcy. Kiedy takowych nie posiadamy powinniśmy się przedstawić payslipy zawierające dokładne dane chlebodawców. W kwestionariuszu P 50 z kolei należy podać albo swój numer konta jeśli mamy konto w banku irlandzkim. Gdy takiego rachunku nie posiadamy, podajemy nasz polski adres pod który zostanie posłany czek możliwy do zrealizowania w naszym banku. Wielkość ewentualnego zwrotu nadpłaconego podatku jest zależna głównie od sytuacji osobistej i od należących się pracownikowi zwolnień podatkowych.

Wielkość zaliczek pobranych na poczet podatku uwidoczniona jest na dokumencie P czterdzieści pięć który każdy pracownik odbiera na zakończenie umowy (przydatny artykuł).

Ten bardzo użyteczny wpis opisuje analogiczną problematykę, co tekst, który w tym momencie czytasz. Jeśli Cię on interesuje, kliknij tutaj.

Wartość o której jest mowa jest pokazana na w/w dokumencie w rubryce „tax deducted”. Pojawiło się na rynku usługowym nie mało przedsiębiorstw trudniących się pomocą wracającym z zagranicy Polakom w odebraniu omówionej nadpłaty. Jeśli nie mamy dość wolnego czasu albo też ochoty ażeby absorbować się tą sprawą osobiście, możemy w takim przypadku zlecić wyliczenie zwrotu podatku z zagranicy takiej firmie. W czasie doboru akuratnej firmy trzeba sugerować się ilością jej uprzednich klientów również ich rekomendacjami dodatkowo przejrzeć konkretną firmę usługową w lokalnej Izbie Rozrachunkowej.