Prowadzenie firmy w handlu zagranicznym

Forfaiting i faktoring. Zbliżone działania, inni odbiorcy. Czym charakteryzują się te określenia?

Faktoring to pojęcie jeszcze nie tak dobrze znane w naszym kraju, jednak coraz śmielej respektowane przez właścicieli firm.To forma finansowania i zapewnienie płynności finansowej. Po pierwsze, daje przedsiębiorstwom środki niezbędne do ich funkcjonowania.

polskie pieniądze

Autor: Przemysław Szabłowski
Źródło: http://www.flickr.com
Trzeba przyznać, że faktoring wspaniale się odnajduje i w czasach gdy firma miewa się bardzo dobrze, gdy istnieje konieczność zapewnienia szybkiego zastrzyku gotówki, który ma zapewnić szybkie wsparcie dynamicznego wzrostu firmy – jak i w sytuacjach gdy firmom powodzi się nieco gorzej. Warto zwrócić uwagę, iż faktoring to z założenia usługa adresowana do konkretnej sytuacji firmy, specyfiki jej działania, z tego powodu szybciej można reagować na problem, pozwalając sobie na większą elastyczność w działaniu.

Forfaiting z kolei to rozwiązanie dla spółek, które realizują duże kontrakty w długim terminie. Bazuje na umożliwieniu przedsiębiorcy uzyskania środków pieniężnych w drodze zobowiązania się jednej strony do dostarczenia wierzytelności, a drugiej do zapłaty uzgodnionej ceny z góry. Jest formą operacji finansowania handlu zagranicznego, podczas gdy faktoring jest środkiem finansowania zarówno dostawców na rynek krajowy, jak zagraniczny.

W praktyce gospodarczej można wyróżnić kilka rodzajów forfaitingu, ale coraz częściej stosowany jest forfaiting leasingowy. To w rzeczywistości niedawno powołana do życia forma, której zasady opierają się na wykupie rat leasingowych (leasing oferta). Przedmiotem transakcji mogą być wszystkie raty zliczone lub pojedyncze. Dzięki podpisanej umowie leasingodawca otrzymuje raty (zobacz pożyczka pod hipotekę bez bik) leasingowe z wyprzedzeniem, niż wynika to z umowy podpisanej z leasingobiorcą. W zamian płaci firmie forfaitingowej prowizję – a raty, które uzyskuje, są pomniejszone o dyskonto.

Do instrumentów, których wykorzystanie w handlu wspomaga pozycję eksportera, można zaliczyć również: weksel, inkaso dokumentowe, akredytywę dokumentową, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz opisany powyżej faktoring i forfaiting.