Kłopot z definicją wyrazu „własność”

„Własność” to na pozór skomplikowane pojęcie. Intuicyjnie już dzieci kilkuletnie wiedzą co to jest własność. Ta lala jest moja, a tamta należy do Jasi, i wszystko jest jasne. Naruszenie czyjejś własności może mieć nieprzyjemne skutki w postaci oberwania klockiem bądź wiaderkiem.

Spróbujmy jednakże sformułować „własność” w sposób dokładniejszy, poza intuicyjny. Autorskie prawa osobiste – krócej „własność”, można sformułować na dwa sposoby: sposobem negatywnym, przez określenie granic własności, czyli właścicielowi wolno z przedmiotem zrobić wszystko co nie jest zabronione prawem bądź taż zasadami współżycia społecznego.

naprawa laptopów drLaptop

Autor: Dell Inc.
Źródło: http://www.flickr.com

A mówiąc językiem praktycznym – wolno mi ze swoim wozem uczynić wszystko co zechcę, z zastrzeżeniem że nie będę rozjeżdżał starowinek na pasach oraz będę miał uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Wypływa z tego taki, iż własne auto mogę sprzedać, wynająć bądź też ofiarować. Zaś w sposób pozytywny definiujemy „własność” wypunktowując co wolno posiadaczowi. Właściwe przepisy prawa cywilnego wyregulowują kwestie kupowania, zbywania lub odstępowania w wypadku prawa własności. Zamierzenie nie powiedziałem „rzecz”, bowiem prawa tyczące się własności obejmują także dobra nie rzeczowe, takie jak własność intelektualna, znaki towarowe, a nawet tzw. markę, czyli zespół cech odróżniających dany produkt na rynku.

Podług definicji własność intelektualna jest to grupa praw tyczących się dóbr nierzeczowych, tj. prawa twórców do dzieł literackich, muzycznych, malarskich a również wynalazków oraz znaki towarowe czyli własność intelektualna ciekawe wizytówka internetowa Balduin & Pfnür PartGmbB w której skład zgodnie z Konwencją Paryską wchodzą właśnie prawa do wzorów przemysłowych, znaków towarowych i patentów (w krajowym prawie dodatkowo schematy układów scalonych). Istnieją natomiast różne opinie związane z własnością intelektualną. Niektórzy eksperci negują zasadność wyodrębniania własności intelektualnej od własności przemysłowej. Postulowano, aby poszczególne składniki obydwu tych praw potraktować oddzielnie. Nie dziwi zatem, że przeciętny obywatel ma problemy ze zrozumieniem zawiłości własności intelektualnej. Wynika stąd skłonność u klientów do ignorowania praw własności intelektualnej , co może sprzyjać kradzieży intelektualnej i stratom gospodarczym.