Użycie maszyn transportujących towar

Przenośniki taśmowe używane są w transporcie różnych składników i ładunków. Znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, szczególnie w transporcie opon, kartonów i skrzynek, czy wełny mineralnej.

Przenośniki są w stanie transportować różne elementy na spore dystanse. Stosowane są wszędzie tam, gdzie transport kołowy jest ograniczony oraz (poznaj naszą firmę) mniej rentowny oraz do przenoszenia materiałów z miejsca niższego na wyższe. W prawie każdej fabryce lub (zobacz więcej) zakładzie produkcyjnym, występują różnego rodzaju przenośniki taśmowe. Na rynku występują tanie i drogie rodzaje. Te pierwsze są znacznie bardziej zaawansowane, jeśli chodzi o możliwości techniczne oraz mają do wyboru większą ilość opcji. Z kolei te tańsze, są mniej skomplikowane w obsłudze.

Przenośniki przydają się w wielu dziedzinach przemysłu, w pracach przeładunkowych, transportowych, w magazynach i na składowiskach, na placu budowy oraz w ciągach technologicznych. Przenośniki taśmowe, po wyposażeniu w urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne, sa przydatne do transportu pracowników w kopalni.Depaletyzatory odgrywają kluczową rolę w automatyzacji procesów produkcyjnych. Umożliwiają na skuteczne i wydajne wprowadzenie pustych opakowań w linię produkcyjną. Jeśli natomiast potrzebujemy automatycznego zamykania opakowań zakrętkami nałożonymi uprzednio na opakowania,

Przenośnik

Źródło: sxc.hu

musimy zaopatrzyć się w tak zwane zamykarki. W zależności od tego jakie jest opakowanie produktu, można ograniczyć udział człowieka w procesie depaletyzacji, zapewniając mu bezpieczeństwo, przy jednoczesnym wzroście wydajności. Procesowi depaletyzacji można poddać opakowania umieszczone na przekładkach, z których maszyna zsuwa poszczególne warstwy. Inną techniką jest depaletyzacja warstw poprzez unoszenie całego ładunku za pomocą mat próżniowych lub poduszek wypełnionych sprężonym powietrzem. Dostępne rozwiązania techniczne, pozwalają na pracę przy różnych wydajnościach oraz przy różnych asortymentach opakowań. Wyjściem alternatywnym jest depaletyzacja z wykorzystaniem robotów.