Fundusze na rozwój własnej działalności

Spora część osób ma podobny dylemat – mają pomysł na biznes, lecz nie mają wystarczającą ilością środków na rozpoczęcie działalności. Czy istnieje szansa na samodzielne kreowanie biznesowej przyszłości?

Dotacje dla nowych firm to szansa dla tych, którzy chcieliby powołać do życia własną firmę lub chcą modernizacji już będącego na rynku, lecz nie mają na ten cel odpowiednich funduszy.

negocjacje biznesowe

Autor: Kat Veilux
Źródło: http://www.flickr.com
Dzięki wsparciu ze źródeł zewnętrznych o wiele sprawniej jest zrealizować przedsiębiorcom swój plan. Korzystanie z pomocy oferowanej przez fundusze unijne czy urzędy pracy niewątpliwie znacząco wpływa na rozwój firmy a także poprawę jej konkurencyjności. Wychodząc z założenia, że chociaż część tych osób będzie prowadziło swój biznes przez dłuższy okres na rynku – istnieją szanse, że będą się rozwijać i pozyskiwać dalszych pracowników. Udzielając więc dotacji, Urząd Pracy niejako przysparza powiatowi nowych pracodawców, którzy mogą następnie tworzą nowe miejsca pracy dla bezrobotnych.

W przypadku środków pochodzących z Unii Europejskiej, jak na przykład dotacje dla nowych firm, musimy mieć na uwadze, że pomyślna decyzja odnośnie dotacji nie upoważnia nas do zaniechania wypełniania obowiązków nałożonych przez instytucję dofinansowującą. Najbardziej istotny, to obowiązek utrzymania działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, pod rygorem obowiązku udzielenia zwrotu otrzymanych pieniędzy wraz z odsetkami.

Prowadzenie firmy jest względnie proste, kiedy na bieżąco przychody pokrywają bieżące wydatki. To jednak sytuacja idealna, która tak naprawdę nie zawsze ma miejsce. Trudno wówczas zaradzić tej sytuacji bez systemu wsparcia – banku, który może zapewnić płynność finansową.

Jeżeli zobowiązań w firmie jest sporo, raty kredytu przekraczają comiesięczne zyski, łatwo popaść w długi. Wówczas dobrze jest skorzystać z ofert banku i konsolidować zobowiązania. Przed podpisaniem umowy z bankiem musimy jednak przemyśleć indywidualne możliwości firmy i być świadomym przyszłych zobowiązań.

Sądzisz, że ten tekst jest wartościowy? Jeżeli tak, kliknij ten link – ten artykuł zawiera podobne zagadnienia, one też są godne uwagi.

Jeśli ma to nam pomóc w spłacie zadłużenia, a miesięczna rata nie przekroczy sumy pozostałych kredytów – konsolidacja jest odpowiednim rozwiązaniem.