Disaster recovery to podstawowe przykazania każdego profesjonalnego przedsiębiorstwa.

Trudno dziś przewidzieć co przyniesie następny dzień na rynku, co zrobią politycy , a nawet sprawę tak fundamentalną, jak pogoda na jutro. Działania człowieka mocno wpłynęły niedawno na pogarszający się stan środowiska, przez co jego działanie zostało w wielkiej mierze zaburzone. Dziwna pogoda, powodzie, huragany mogą czasem zagrozić funkcjonowaniu firm albo też doprowadzić je do ruiny. Czy da się w jakimś stopniu minimalizować poziom ryzyka? Dobrze mieć świadomość jak przygotować się na tego typu złe niespodzianki już teraz. Z takiej oto przyczyny doskonałym pomysłem pozostanie zaznajomienie się z zasadami bezpieczeństwa firmy.

Business meeting

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com

Jedną z rzeczy jest tutaj choćby zabezpieczenie na wypadek katastrof bądź również tak zwane działania Business continuity management. Disaster Recovery to pojęcie z typu bezpieczeństwa teleinformatycznego, dokładniej mówiąc jest to odtwarzanie w trybie awaryjnym danego procesu lub procedury powiązanej z wznowieniem albo utrzymywaniem danej infrastruktury teleinformatycznej, jaka jest bardzo ważna dla funkcjonowania określonej organizacji. Mówi się o niej przeważnie w kontekście wielkich awarii, tyczących się kluczowych danych. Centrum zapasowe na wypadek takiego typu awarii powinno w każdej sytuacji znajdować się daleko od miejsca, gdzie możliwa jest katastrofa, aby jak najlepiej chronić kluczowe informacje.

Business continuity management to z kolei planowanie ciągłości działania. Pod takim pojęciem kryją się bogate działania w zakresie tworzenia, jak również weryfikacji albo aktualizacji pewnych planów wznawiania funkcjonowania w obszarze istotnych procesów dla konkretnej firmy bądź też konkretnej organizacji. Są to przy takim działania podejmowane na wypadek pewnej katastrofy, takiej jak na przykład: pożar, trzęsienie ziemi, powódź. Działania takiego zakresu tycza się zdarzeń o dość małym prawdopodobieństwie wystąpienia, ale w wypadku wystąpienia posiadałyby one krytyczne skutki dla działania przedsiębiorstwa.

Kluczowymi założeniami procedur powiązanych mocno z Business continuity management jest zapewnienie pewnego funkcjonowania danej organizacji w miejscu zastępczym, przykładowo w podstawowym zakresie jej możliwości.

Zaciekawił Cię ten wpis? Jeżeli tak, to wejdź do nowego tekstu i czytaj o tym, co niezwykle Cię zajmuje.

Fundamentem zarządzania ciągłością działania firm są z reguły standardy takiego rodzaju jak na przykład BS 25999, ISO 22301. Jeśli ktoś chce dowiedzieć się na ten temat sporo może odwiedzić specjalistyczne fora sieciowe, których użytkownicy na pewno będą w stanie udzielać odpowiedzi na bardzo szczegółowe pytania.

Odmiennym źródłem wiedzy na ten temat mogą okazać się specjalistyczne pisma bądź również książki, poruszające zagadnienie bezpieczeństwakluczowych danych na wypadek nieprzewidywalnych katastrof. Są to zagadnienia bardzo aktualnie istotne, zważywszy na dynamiczne zmiany gospodarczo-społeczno-ekologiczne na świecie, jakie nie podlegają łatwym rachunkom probabilistycznym. Lepiej więc zawsze zabezpieczać najważniejsze dane wcześniej, aby później nie mieć kłopotów z funkcjonowaniem firmy w sytuacji kryzysu.